APV VVS MASTER 2

Spørgeskema til arbejdspladsvurdering
for VVS

Dette spørgeskema er et redskab, til brug i virksomheden, når i skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål som du, som medarbejder skal svare ja, nej eller ved ikke til.

LÆS SPØRGSMÅLENE GRUNDIGT FØR DU SVARER

Det er vigtigt at du læser alle spørgsmålene grundigt, da de er stillet på en sådan måde at alle spørgsmål der besvares med ja, kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, som skal indgå i den handlingsplan som virksomheden skal udarbejde.

Svar på alle spørgsmålene i spørgeskemaet, og kom til sidst gerne med forslag til forbedringer.

Når alle medarbejdere har svaret på spørgsmålene skal virksomheden:

● Tage stilling til de spørgsmål, som medarbejderne har svaret ”ja” til, og skrive resultaterne ned i en handlingsplan.
● Overveje, hvad der er årsag til de fundne arbejdsmiljøproblemer.
● Nedskrive løsninger på arbejdsmiljøproblemerne.
● Tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, og hvornår i forventer, at de er løst.
● Tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, selv om de ikke fremgår af spørgeskemaet.

Fald og snublen

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan falde eller snuble over fx rørstumper og klippeaffald på arbejdsstedet, eller fordi der er glatte eller mudrede adgangsveje på byggepladsen?

Fald til lavere niveau

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan falde ned fra fx stilladser, stiger eller bygninger?

Akut fysisk overbelastning

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for akut overbelastning af kroppen, når I løfter, trækker eller skubber fx radiatorer, varmtvandsbeholdere, varmepumper, rør og andre tunge materialer?

Ulykker med håndværktøj og håndmaskiner

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for at skære sig eller at få fingrene i klemme, når I arbejder med håndværktøj som fx vinkelslibere, gevindskærere og koldsave?

Intern færdsel

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan blive påkørt eller klemt af fx teleskoplæssere, gaffeltrucks, sakselifte eller lastbiler på arbejdsstedet?

Høj støj

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med skæremaskiner, borehamre, rilleskærere, vinkelslibere eller andre meget støjende maskiner?

Dårlige arbejdsstillinger

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med foroverbøjet ryg, løftede arme, på hug eller knæ eller i andre dårlige arbejdsstillinger – fx når I arbejder med installation af radiatorer, gulvvarmeslanger og varmtvandbeholdere?

Ensidigt, belastende arbejde

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Belaster I kroppen på samme måde over længere tid – fx fordi I arbejder i fastlåste arbejdsstillinger, når I lægger gulvvarmeslanger, eller holder et værktøj i den samme position i længere tid, når I borer huller til bæringer?

Tunge løft

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Løfter I radiatorer, kedler, toiletter, varmepumper eller andre tunge materialer?

Træk og skub

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Bruger I mange kræfter, når I skal trække eller skubbe fx trillebøre, trækvogne og løftevogne med materialer?

Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Har I ofte for mange opgaver eller for travlt, når I er på arbejde?

Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Mangler I hjælp og støtte fra jeres ledelse og kolleger?

Mobning

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver udsat for mobning?

Psykisk førstehjælp

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er det uklart, om I vil blive tilbudt psykisk førstehjælp, hvis I kommer ud for eller er vidne til en alvorlig ulykke?

Farlige stoffer og materialer

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med faremærkede produkter som fx skumprodukter og skærevæsker?

Støv, gasser og røg

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I bliver udsat for kvartsstøv fra beton, slibestøv, asbest, svejserøg eller støv fra mineraluld eller anden sundhedsfarlig forurening af luften?

Infektionsrisiko

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for infektioner, når I arbejder med spildevand og kloak?

Hånd-armvibrationer

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Har I snurrende eller følelsesløse fingre, når I har arbejdet med meget vibrerende værktøj som fx rillefræsere, borehamre eller kangohamre?

Sygefravær

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?
Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?

Forslag til forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø

Giv her virksomheden dine forslag til forbedringer samt ris eller ros.