APV værksted MASTER 1

Spørgeskema til arbejdspladsvurdering
for værksted

Dette spørgeskema er et redskab, til brug i virksomheden, når i skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål som du, som medarbejder skal svare ja, nej eller ved ikke til.

LÆS SPØRGSMÅLENE GRUNDIGT FØR DU SVARER

Det er vigtigt at du læser alle spørgsmålene grundigt, da de er stillet på en sådan måde at alle spørgsmål der besvares med ja, kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, som skal indgå i den handlingsplan som virksomheden skal udarbejde.

Svar på alle spørgsmålene i spørgeskemaet, og kom til sidst gerne med forslag til forbedringer.

Når alle medarbejdere har svaret på spørgsmålene skal virksomheden:

● Tage stilling til de spørgsmål, som medarbejderne har svaret ”ja” til, og skrive resultaterne ned i en handlingsplan.
● Overveje, hvad der er årsag til de fundne arbejdsmiljøproblemer.
● Nedskrive løsninger på arbejdsmiljøproblemerne.
● Tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, og hvornår i forventer, at de er løst.
● Tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, selv om de ikke fremgår af spørgeskemaet.

Fald og snublen

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan falde eller snuble over fx rod eller varer på gulvet i værkstedet, eller fordi der er glat på gulvet eller udendørs?

Ulykker med håndværktøj og håndmaskiner

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for at skære sig eller at få fingrene i klemme, når I arbejder med håndværktøj som fx hobbyknive, vinkelslibere, boremaskiner, luftmejsler og luft- og slagnøgler?

Ulykker med maskiner

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for at komme til skade med løftegrej eller donkrafte?

Fald til lavere niveau

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan falde ned fra fx stilladser, høje vogne eller stiger?

Akut fysisk overbelastning

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for akut overbelastning af kroppen, når I løfter, trækker eller skubber vogne og andre tunge emner på værkstedet eller lageret?

Intern færdsel

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan blive påkørt eller klemt af fx ind- og udkørende vogne, el-stablere eller trucks, når I arbejder på værkstedet?

Dårlige arbejdsstillinger

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med foroverbøjet ryg, løftede arme, på hug eller knæ eller i andre dårlige arbejdsstillinger – fx når I arbejder under vogne?

Træk og skub

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Bruger I mange kræfter, når I skal trække eller skubbe fx vogne?

Høj støj

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med vinkelslibere, luft- og slagnøgler, luftmejsler eller andre meget støjende maskiner?

Farlige stoffer og materialer

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med faremærkede produkter som fx lim, spartelprodukter, rustbeskyttelsesmidler, autolak, plejeprodukter og forskellige sprayprodukter?

Støv, gasser og røg

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I bliver udsat for støv og røg fra asbest og svejsning eller anden sundsfarlig forurening af luften som fx udstødningsgasser, bremse- og slibestøv, eller aerosoler fra de sprayproduker, I bruger?

Våde eller fugtige hænder

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Arbejder I med våde eller fugtige hænder i mere end 2 timer om dagen?

Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Har I ofte for mange opgaver eller for travlt på værkstedet?

Mobning

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver udsat for mobning?

Hånd-armvibrationer

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Har I snurrende eller følelsesløse fingre, når I har arbejdet med meget vibrerende værktøj som fx slagnøgler, luftmejsler og luftslibere?

Luftkvalitet

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er luften i lokalerne dårlig på grund af dårlig rengøring eller ventilation?

Temperatur

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der for varmt eller koldt i arbejdsrummene eller trækker det?

Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Mangler I hjælp og støtte fra jeres ledelse og kolleger?

Sygefravær

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?
Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?

Forslag til forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø

Giv her virksomheden dine forslag til forbedringer samt ris eller ros.