APV Kontor MASTER 2

Spørgeskema til arbejdspladsvurdering for kontor/butik

Dette spørgeskema er et redskab, til brug i virksomheden, når i skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål som du, som medarbejder skal svare ja, nej eller ved ikke til.

LÆS SPØRGSMÅLENE GRUNDIGT FØR DU SVARER

Det er vigtigt at du læser alle spørgsmålene grundigt, da de er stillet på en sådan måde at alle spørgsmål der besvares med ja, kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, som skal indgå i den handlingsplan som virksomheden skal udarbejde.

Svar på alle spørgsmålene i spørgeskemaet, og kom til sidst gerne med forslag til forbedringer.

Når alle medarbejdere har svaret på spørgsmålene skal virksomheden:

● Tage stilling til de spørgsmål, som medarbejderne har svaret ”ja” til, og skrive resultaterne ned i en handlingsplan.
● Overveje, hvad der er årsag til de fundne arbejdsmiljøproblemer.
● Nedskrive løsninger på arbejdsmiljøproblemerne.
● Tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, og hvornår i forventer, at de er løst.
● Tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, selv om de ikke fremgår af spørgeskemaet.

Siddende arbejde

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Sidder I ned det meste af arbejdsdagen?

Varme, kulde og træk

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er luften i lokalerne dårlig på grund af dårlig rengøring eller ventilation?

Generende støj

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er støjen i mere end 2 timer om arbejdsdagen så høj, at det forstyrrer jeres koncentration og/eller kommunikation?

Lys

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der for lidt lys på arbejdspladserne?
Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer?

Fald og snublen

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der risiko for, at I kan falde eller snuble over fx rod eller ledninger, eller fordi der er glat på gulvet?

Mobning

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver udsat for mobning?

Kundekontakt

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til målsætning, funktions beskrivelse og serviceniveau?
Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet?

Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Har I ofte for mange opgaver eller for travlt på arbejdspladsen?

Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger

Man bør kun svare Ja, hvis det opleves som et problem.
Mangler I hjælp og støtte fra jeres ledelse og kolleger?

Sygefravær

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?
Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?

Forslag til forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø

Giv her virksomheden dine forslag til forbedringer samt ris eller ros.